Missie & Visie

 

 

Missie
Het onderwijs op de Constantijnschool is gericht op de optimale ontwikkeling van alle kinderen, zodat zij vol zelfvertrouwen, met hun kwaliteiten, kunnen functioneren in de samenleving. 

Visie
We werken vanuit vijf richtinggevende visie-uitspraken:
1- Wij brengen de kinderen in aanraking met het verlossende werk van de Here Jezus
2- School en gezin werken samen
3- Talentontwikkeling voor ieder kind
4- we leren van en met elkaar
5- Ons onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in de 21ste eeuw.

Kernwaarden bij de visie en missie van onze school zijn:
* geborgenheid
* vertrouwen/trouw
* liefde (vriendelijkheid, tederheid)
* respect
* communicatie (luisteren, begrip)

Zij fungeren als ons ethisch kompas. 

Kinderen leren op de Constantijnschool:
* de basisvaardigheden van taal, lezen en rekenen
* creatief en onderzoekend leren
* samenwerken
* eigenaarschap te tonen van het eigen leren
* ICT-geletterdheid 
* probleemoplossend denken
* eigen talenten ontdekken, waarderen en inzetten