Missie & Visie

 

 

De Constantijnschool is een christelijke school. Dit zien we terug in de mensen die op onze school werken. Net als God, onze Vader, vinden wij dat elk kind waardevol is. Zoals wij zelf de liefde van Hem hebben ontvangen, zo willen wij ook de kinderen diezelfde liefde laten ervaren. Wij vertellen uit de Bijbel, bidden iedere dag en vieren de christelijke feestdagen op school of in de kerk.  

God heeft iedereen prachtig, maar ook verschillend gemaakt. Wij geloven dat God ons de taak heeft gegeven om ieder kind te helpen ontwikkelen van zijn of haar kwaliteiten en talenten. Dit doen we samen! Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met ouders. De driehoek “kind–ouders–leerkracht” is voor ons het uitgangspunt.  

Ons doel is het creëren van een inspirerende en veilige omgeving waarin kinderen zich prettig en gewaardeerd voelen. Wij willen ieder kind zien en horen.   

Wij maken gebruik van een (leerstof)jaarklassensysteem waarbij vaste leerkrachten elk kind begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. De leerkrachten stemmen hun onderwijsaanbod zo goed mogelijk af op ieder kind. Naast de basisvakken rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie wordt er ook aandacht besteed aan wetenschap & techniek, talentontwikkeling, burgerschap en digitale geletterdheid. De Constantijnschool helpt kinderen een eigen plek in de maatschappij in te nemen. Ons doel is alles uit de kinderen te halen wat mogelijk is.   

Wij zijn een school met een open karakter. Iedereen die zich in deze manier van werken kan vinden, mag zich van harte welkom voelen op de Constantijnschool! 


Wilt u de uitgebreidere versie van onze visie lezen, dan kunt u hier klikken.