Christelijke identiteit

 

 

De Constantijnschool is een Protestants Christelijke basisschool, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Onze identiteit is gebaseerd op de Bijbel. Met elkaar willen we de kinderen de weg wijzen naar de Here Jezus. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de keuze van de leermiddelen, de taal die we spreken en de sfeer op onze school. Elke schooltijd beginnen en eindigen we met het zingen van een psalm/lied en gebed. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer wij hen hierin willen betrekken en actief laten deelnemen.

Levend Water
In de groepen 1 t/m 8 werken wij met de methode Levend Water. Vanaf groep 3 worden Bijbelse vragen besproken. De groepen 6 t/m 8 krijgen wekelijks Bijbels leervragen mee die op vrijdag schriftelijk worden getoetst. In de groepen wordt een Psalm/geestelijk lied geleerd die in de bovenbouwgroepen ook wordt overhoord.  Daarnaast wordt er in de groepen 7 en 8 kerkgeschiedenis gegeven. Hiervoor wordt de methode 'Zijn trouw is schild en pantser' gebruikt.