Schoolgids

 

 
U vertrouwt uw kind(eren) zo'n 8 jaar lang (8000 uren) toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Het is daarom van groot belang dat u weet naar welke school u uw kind(eren) laat gaan. In de schoolgids beschrijven we de werkwijze en de sfeer en vermelden we ook de resultaten die behaald zijn. De schoolgids is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die hun kind nu al op onze schol hebben, maar ook voor ouder(s)/verzorger(s) van toekomstige leerlingen en voor mensen die op onze school willen werken.

In de schoolgids geven we informatie over allerlei onderwerpen. We leggen uit waarom op een bepaalde manier les geven en wat de uitgangspunten hiervoor zijn. Ook vindt u er informatie over de organisatorische schoolaspecten. Elk schooljaar verschijnt er een nieuwe gids met actuele informatie.

U kunt de schoolgids van het schooljaar 2022-2023 via deze link downloaden.  

Naast de schoolgids hebben we ook een schoolplan. Dit ligt op school ter inzage en is ook op deze site te lezen. Op deze pagina vindt u meer informatie. Hierin staan onze doelen, waar we de komende jaren aan werken. 

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom op onze school; voor vragen, een toelichting, meer informatie, het proeven van de sfeer en het zien van de schoolpraktijk!