Doelen voor onze school

 

 

 

Op onze school proberen we zo doelgericht mogelijk te werken. Dat doen we met leerlingen op individueel en op groepsniveau. De leerkrachten stellen hun eigen ontwikkelingsdoelen op in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. En als team schrijven we een Schoolplan.

Een Schoolplan wordt opgesteld voor een periode van vier jaar. In het schooljaar 2014-2015 hebben we zo'n vierjarige periode afgesloten en nieuwe doelen gesteld voor de komende vier jaren. Om zorgvuldig ons onderwijs te kunnen ontwikkelen en te kunnen innoveren, hebben we tijd nodig. Voor elk jaar worden daarom een aantal punten gekozen waarmee we aan de slag gaan. Dit noemen we een Jaarplan.

Hier  kunt u het jaarverslag van het Jaarplan 2016-2017 inzien. We hebben hierin omschreven hoe de voornemens en plannen uit het Jaarplan 2016-2017 geconcretiseerd zijn en welke resultaten het heeft opgeleverd. In het Jaarplan 2017-2018 leest u waar we dit jaar mee aan de slag gaan.  

Op school liggen inkijkexemplaren van het School Ontwikkelings Plan 2015-2019, het evaluatieverslag 2016-2017 en het School Jaar Plan 2017-2018. Vraag de directeur, Gertjan van Dijk, hiernaar.