Jaar- en Schoolplan

 

 

 

Op onze school proberen we zo doelgericht mogelijk te werken. Dat doen we met leerlingen op individueel en op groepsniveau. De leerkrachten stellen hun eigen ontwikkelingsdoelen op in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Als team willen onze school ook blijven ontwikkelen. Daarom werken we met Jaar- en Schoolplannen. 

Een Schoolplan wordt opgesteld voor een periode van vier jaar. In het schooljaar 2015-2019 hebben we zo'n vierjarige periode afgesloten en nieuwe doelen gesteld voor de komende vier jaren. Om zorgvuldig ons onderwijs te kunnen ontwikkelen en te kunnen innoveren, hebben we tijd nodig. Voor elk jaar worden daarom een aantal punten gekozen waarmee we aan de slag gaan. Dit noemen we een Jaarplan.

Hier kunt u het jaarverslag van het Jaarplan 2019-2020  inzien. We hebben hierin omschreven hoe de voornemens en plannen uit het Jaarplan 2019-2020 geconcretiseerd zijn en welke resultaten het heeft opgeleverd. In het jaarplan 2020-2021 leest u waar we dit jaar mee aan de slag gaan. En dit is de link naar het Schoolplan voor de jaren 2019-2023