Jaar- en Schoolplan

 


Op onze school proberen we zo doelgericht mogelijk te werken. Dat doen we met leerlingen op individueel en op groepsniveau. De leerkrachten stellen hun eigen ontwikkelingsdoelen op in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Als team willen onze school ook blijven ontwikkelen. Daarom werken we met Jaar- en Schoolplannen. 

Een Schoolplan wordt opgesteld voor een periode van vier jaar. In het schooljaar 2023-2027 hebben we zo'n vierjarige periode afgesloten en nieuwe doelen gesteld voor de komende vier jaren. Om zorgvuldig ons onderwijs te kunnen ontwikkelen en te kunnen innoveren, hebben we tijd nodig. Voor elk jaar worden daarom een aantal punten gekozen waarmee we aan de slag gaan. Dit noemen we een Jaarplan.

Dit is de link naar het Schoolplan voor de jaren 2023-2027