Ouderbijdrage

 

 

Voor het schooljaar 2023-2024 heeft het schoolbestuur, met instemming van de GMR, besloten om de bijdrage vast te stellen op €20,00 per leerling. Als meer kinderen uit een gezin bij ons naar school gaan, geldt een maximale bijdrage van €60,00 (er wordt dus maximaal voor 3 kinderen bijgedragen). Voor kinderen die na 1 januari voor het eerst naar school komen, geldt een bijdrage van €10,00.

De ouderbijdrage komt geheel ten goede aan de kinderen en wordt in oktober geïnd. Het bankrekeningnummer voor de ouderbijdrage is NL70RABO03176.27.512. Mocht dit problemen opleveren, wilt u dan contact opnemen met de school?  

De ouderbijdrage is vrijwillig. Betaling is geen voorwaarde om aan bepaalde schoolactiviteiten deel te mogen nemen.  

Deze bijdrage wordt o.a. besteed aan:
- Sinterklaas
- Vieringen (Pasen, Pinksteren, Kerst)
- Bloemen met lief en leed
- Vereniging abonnementen: Ouders & Coo
- Ouderavonden, o.a. koffie, thee en wat lekkers.