Uw kind binnenkort naar onze basisschool?

 

  

 

Jaarlijks organiseert PCPO Rijssen in januari een Open Dag waar u van harte welkom bent om onze scholen te bezoekenén om nieuwe leerlingen aan te melden. Helaas zijn in elk geval tot 25 janauari a.s. de scholen 'Gesloten' vanwege de lockdown.

Dit jaar zullen we daarom de Open Dag anders organiseren. U kunt met onze school bellen of mailen om een afspraak te maken voor een kennismaking met onze school op donderdagavond 28 januari 2021 of dinsdagavond 2 februari 2021. Ons telefoonnummer is: 0548-540 799 en ons mailadres is: info@constantijnschool.net

Wanneer uw kind 4 jaar wordt tussen 1-8-2021 en 1-8-2022 kunt u uw kind direct aanmelden. Kijk voor meer informatie op www.pcporijssen.nl

Nieuwe ouders zijn dus van harte welkom op één van deze twee avonden. Zo krijgt u de gelegenheid om op school rond te kijken en met de directie een enkele groepsleerkrachten kennis te maken. Mochtu al een keuze hebben gemaakt, dan kunt u aanmeldformulier 2021-2022 alvast downloaden via deze link en invullen. 

Wilt u het formulier, voorzien van de handtekening van beide ouders of verzorgers, meenemen naar de Open Dag? 

Ook ouders, die al kinderen bij ons op school hebben, moeten deze dagen broertjes of zusjes aanmelden. Deze ouders mogen het inschrijfformulier ook wel eerder inleveren in de brievenbus van onze school. Aanmelden is belangrijk voor ons in verband met het maken van de plannen voor de volgende cursus. 

Als  uw kind is ingeschreven hoort u ongeveer vier weken voor de vierde verjaardag, of voor de zomervakantie, wanneer uw zoon of dochter voor het eerst wordt verwacht. Uw kind mag van te voren vier middagen of ochtenden komen kennismaken. U krijgt als ouder(s)/verzorger(s) hierover bericht van de school.

Via deze link 'Scholen op de kaart' kunt u alvast digitaal een kijkje komen nemen. 

Neem ook een kijkje op de site www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs . Hier vindt u allerlei belangrijke en handige informatie en tips.