MR&GMR

 


MedezeggenschapsRaad
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school of met het bestuur van de vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te maken hebben.

De MR van onze school bestaat uit zes personen. Drie leden worden gekozen uit de ouders van onze leerlingen en drie leden van de MR zijn leerkrachten van onze school. Samen behartigen zij de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten binnen de school én de schoolvereniging en denken zij mee over bijvoorbeeld veiligheid binnen de school (ARBO), het formatieplan, beleid, de groepsindeling, onderwijsontwikkelingen etc.

Als een MR-lid aftredend is, kan elke ouder zich kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten worden er dan verkiezingen gehouden. Als ouder kunt u dan kiezen door wie van de kandidaten vertegenwoordigd wilt worden in de MR.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsRaad
Sommige beleidsonderwerpen gaan over alle zeven scholen van onze schoolvereniging. Bijvoorbeeld: inzet van personeel en sollicitatieprocedures. De bespreking hierover vindt dan niet plaats in de MR maar in de GMR. In de GMR zit één ouder en één personeelslid van onze school.

 Samenstelling (G)MR:

 MR-PersoneelMR-Ouders 
 Mevr. B. (Brenda) Spenkelink (GMR)Dhr. A. (Arjan) Mondeel (GMR) 
 Mevr. E. (Elisabeth) SchaapMevr. M. (Margriet) Scheppink 
 Mevr. L. (Linda) MinkjanMevr. J. (Jessica) Poortman
 Dhr. S. (Sander) BeltmanMevr. M. (Marion) van Sermondt

Via deze site kunt u het beleidsplan van de MR bekijken.

De (G)MR is er voor u en voor uw kind(eren)! Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het reilen en zeilen op onze school, dan kunt u terecht bij de MR. Schroom niet! Kom gerust langs, mail of bel.

mr@constantijnschool.net