Typecursus Gigakids

 

 

Als basisschool hebben we als doel om onze leerlingen voor te bereiden op de 'wereld in de 21ste eeuw'. Goed kunnen typen heeft in die wereld, en ook in de wereld van vandaag, een belangrijke meerwaarde. Daarom kunnen de leerlingen in de bovenbouw bij ons op school, na schooltijd, een typecursus volgen. Het doel van de cursus is om op een adequate manier het toetsenbord te gebruiken met een behoorlijke snelheid en accuratesse.  De typecursus wordt aangeboden door Gigakids onder leiding van Hermien van der Waal.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de site www.gigakids.nl