Groepsdoorbrekend Estafette

  

Lezen leer je vooral in groep 3, maar daar stopt het niet. Goed en vlot kunnen lezen is één van de belangrijkste basisvaardigheden die we onze leerlingen willen meegeven. Het is een basis voor bijna alle andere vakken. Bij rekenen is het bijvoorbeeld belangrijk dat je de opdracht goed kunt lezen. Daarom blijven we kinderen lesgeven in het leesonderwijs. Hiervoor gebruiken we de methode 'Estafette'.

We hebben er bewust voor gekozen om in de groepen 4, 5 en 6 groepsdoorbrekend leesonderwijs te geven. Dit houdt in dat iedere leerling instructie krijgt op zijn/haar eigen leesniveau. Een leerling die in groep 5 zit, maar al kan lezen op het niveau van groep 6, krijgt dus les op het groep 6 niveau. We hebben gemerkt dat we, met deze manier van werken, veel betere resultaten krijgen.

De lezers die al Avi E6, M7, E7 of Avi Plus hebben gehaald, verzamelen we in het speellokaal. Verspreid over de ruimte zie je dan kinderen lezen. Eerst een les uit de Estafette materialen en daarna worden er allerlei leesbevorderende activiteiten gedaan. Vanaf januari worden deze leerlingen ingezet als leescoach voor de kinderen in groep 3. Leren lezen leer je door te DOEN! We noemen dit op school 'leeskilometers maken'. De goede lezers uit de hogere groepen gaan de kinderen in groep 3 dus helpen om, ieder op zijn/haar eigen niveau, heel veel leeskilometers te maken.