Wereldoriëntatie

 

 

Kleuterbouw
In de kleuterbouw worden thema's gekozen die passen bij de interesse en de belevingswereld van de kleuters. Er zijn thema's die elk jaar terug komen, zoals herfst, sinterklaas, kerst, lente. Daarnaast worden er thema's uitgewerkt als 'de bouw', 'de kapper', 'de boerderij', 'kunst' etc. In een thema wordt veel aandacht besteedt aan het leren van nieuwe woorden. Want een rijke woordenschat blijkt, volgens menig onderzoek, onmisbaar om tot goede prestaties te komen. De speelhoeken in de klas en op de gang worden aan elk thema aangepast. Zo leren kinderen bij een kringactiviteit, maar ook als ze samen spelen. Want wat is er nu leuker, en leerzamer, om te spelen dat je een bouwvakker bent. Helemaal als je gezien hebt hoe een echte bouwvakker werkt! 

 

Groepen 3 t/m 8 

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode Blink. In deze methode komen de vakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde geïntegreerd aan bod. We werken een periode van ongeveer 6 tot 8 weken aan 1 thema. De eerste paar weken staat de kennisoverdracht centraal wat wordt afgesloten met een kennistoets in de groepen 5 tot en met 8. Daarna volgt er een onderzoeksfase waarbij de kinderen hun resultaten presenteren. Door de thematische aanpak komt de leerstof veel beter over bij de kinderen, blijft het beter hangen en kunnen we dieper op thema's ingaan.

ICT
ICT speelt een belangrijke rol bij de verwerking van de wereldoriëntatie thema's. Kinderen leren, met hulp van chromebooks, extra informatie te zoeken en dit te verwerken in bijvoorbeeld een digitale presentatie. Onze visie op ICT is dat computers hulpmiddelen zijn en geen doel op zich. Vooral binnen de lessen wereldoriëntatie is ICT prima te integreren.