Wereldoriëntatie

 

 

 

Kleuterbouw
In de kleuterbouw worden thema's gekozen die passen bij de interesse en de belevingswereld van de kleuters. Er zijn thema's die elk jaar terug komen, zoals herfst, sinterklaas, kerst, lente. Daarnaast worden er thema's uitgewerkt als 'de bouw', 'de kapper', 'de boerderij', 'kunst' etc. In een thema wordt veel aandacht besteedt aan het leren van nieuwe woorden. Want een rijke woordenschat blijkt, volgens menig onderzoek, onmisbaar om tot goede prestaties te komen. De speelhoeken in de klas en op de gang worden aan elk thema aangepast. Zo leren kinderen bij een kringactiviteit, maar ook als ze samen spelen. Want wat is er nu leuker, en leerzamer, om te spelen dat je een bouwvakker bent. Helemaal als je gezien hebt hoe een echte bouwvakker werkt!

Groep 3
In groep 3 wordt de methode 'veilig de wereld in' gebruikt, wat perfect aansluit op de leesmethode van 'veilig leren lezen (versie 3)'. Het ontdekken van allerlei onderwerpen speelt hierin een belangrijke rol. De thema's zijn terug te leiden op de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek. Het ontdekken en verkennen van de wereld om je heen is de belangrijkste leidraad. Thema's die behandeld worden zijn onder andere: 'kriebelbeestjes', 'de tijd', 'het lichaam', 'het weer', 'op reis', 'onderzoekers' etc. Ook de hoeken spelen in groep 3 nog een belangrijke rol. Het meest favoriet is dan ook de themahoek die ruimte geeft om binnen het thema spelenderwijs te leren.   

 

 


Groepen 4 t/m 8 
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methodes van geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. In plaats van elke week één les geschiedenis, één les natuur en één les aardrijkskunde te geven, werken we enkele weken aan 1 hoofdstuk van een wereldoriëntatie vak. We sluiten het hoofdstuk af met een toets. Daarna gaan we aan de slag met een hoofdstuk uit een ander vak. Door op deze manier te werken kunnen we een veel betere en diepere basis aanbrengen. Het onderwijs is nu minder versnippert. Hierdoor komt de leerstof veel beter over bij de kinderen, blijft het beter hangen en kunnen we dieper op thema's ingaan.

ICT
ICT speelt een belangrijke rol bij de verwerking van de wereldoriëntatie thema's. Kinderen leren, met hulp van computers, extra informatie te zoeken en dit te verwerken in bijvoorbeeld een digitale presentatie. Onze visie op ICT is dat computers hulpmiddelen zijn en geen doel op zich. Vooral binnen de lessen wereldoriëntatie is ICT prima te integreren.