Tussen Schoolse Opvang

 

 

 

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) kunnen wij op onze schoollocatie aanbieden en geeft kinderen de ruimte om op een gezonde en veilige plek tussen de middag in groepsverband onder leiding van volwassenen te eten en te spelen.

De maaltijd wordt begonnen en afgesloten met een gebed of een christelijk lied. Het is de bedoeling dat de kinderen tot rust komen om 's middags weer fris in de klas aan de slag te gaan. De omgang met anderen (zowel kinderen als volwassenen) is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en eerlijkheid. De exploitatie van de Tussen Schoolse Opvang wordt niet gesubsidieerd door derden en komt ten laste van de ouders. We streven naar een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.  

Op welke dagen?
De kinderen kunnen tussen de middag overblijven als zij de hele dag naar school gaan. De kinderen kunnen worden opgevangen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Kosten
De aansturing, administratie, facturatie en planning van de TSO geschiedt via het stafbureau van PCPO. Alle betalingen van ouders vinden middels incasso plaats.  
1. Vaste dagen is €2,50 per keer.
2. Flexibele opvang is €3,00 per keer met een minimale afname van €30,00 (10 x opvang).

Eten en drinken
De kinderen die overblijven moeten zelf hun brood meenemen. Eten bestaat uit gezonde voeding, dus geen koek en snoep. De TSO verzorgt het drinken (melk, thee of water).

Opgave en/of afmelden
U kunt uw kind aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier/contract. Dit formulier kunt u hier downloaden of afhalen op school bij de coördinator. Afmelden gaat altijd via de coördinator!

Adresgegevens coördinator:
Edith Feenstra
Nieuwenhuisstraat 58
7462 MN Rijssen
Tel. 0548-512108
edithfeenstra@hotmail.com

Verantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur Gertjan van Dijk. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de kas. Jaarlijks voert de MR een kascontrole uit. Besteding van de gelden komt ten allen tijde ten goede aan de TSO. Tijdens de jaarlijkse evaluatie tussen TSO, directeur en MR wordt bepaald waaraan de opbrengsten worden besteed. De operationele verantwoordelijkheid voor de TSO ligt bij de CKO (Christelijke Kinder Opvang) en wordt gecoördineerd door onze coördinator van de TSO, mevrouw Edith Feenstra.