Ouderwerkgroep

 

  

 

De ouderwerkgroep bestaat uit 8 betrokken en enthousiaste ouders die heel vel doen voor onze school.

De ouderwerkgroep heeft 3 hoofdtaken:
1- het ontlasten van het team van veel organisatorische/huishoudelijke en technische zaken.
2- het op afroep verrichten van hand- en spandiensten rondom het schoolgebeuren.
3- het bevorderen en onderhouden van een goed contact tussen school en ouders.

Opzet:
- Uit elk leerjaar zit één ouder in de werkgroep.
- Ieder jaar schuift een werkgroeplid één groep omhoog. Na groep 8 wordt de werkgroep verlaten en komt er in groep 1 een nieuwe ouder bij.
- Om persoonlijke redenen is het altijd mogelijk uit de werkgroep te gaan. Dit kan in overleg met de contactpersoon.
- Het initiatief van de activiteiten ligt in eerste instantie bij het team (zie de doelstellingen hierboven). Ideeën, tips en initiatieven zijn natuurlijk altijd welkom.
- In de maand mei komen de contactpersonen samen om het cursusjaar te evalueren en te kijken naar eventueel nieuw te benoemen leden.

Activiteiten:
- Plaatsen en onderhouden van speeltoestellen rond school (in overleg met Jan van Losser en Mans Scholman, de klusjesmannen van onze school).
- Diverse klussen/reparaties in de school.
- Plastificeren en repareren van boeken, leermaterialen en speelmateriaal.
- Verkeersouder.
- Het organiseren van het klaar-overen.
- Helpende handen bij:
* kijkavonden, ouderavonden (koffie e.d. verzorgen)
* klaarzetten en versieren bij vieringen
* organisatie rondom Sinterklaasfeest (inkopen en inpakken cadeaus, strooigoed regelen etc.)
* afscheidsavond groep 8 en musical (opbouwen podium, hulp bij het maken van decors, rekwisieten)
* kamp (vervoer bagage)
* gezinsavond
* contact ouder(s)/verzorger(s) en school stimuleren door middel van activiteiten

 Hier  kunt u het overzicht downloaden waarin staat welke ouder voor welke groep in de ouderwerkgroep zit.  

Contactpersoon ouders:
Raisa Gerritsen
06-16440203

Contactpersoon team:
Gertjan van Dijk (directeur)
0548-540799 (school) 
06-14710806 (privé)

Onderhoudsmannen:
Jan van Losser:
06-23017529
Mans Scholman:
06-44555761